DOLAR 33,0158 -0.2%
EURO 35,9785 -0.53%
ALTIN 2.548,92-1,99
BIST 11.156,200,15%
BITCOIN 21912313,98%
Edirne
29°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

268 okunma

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

ABONE OL
31 Mart 2024 14:49
0

BEĞENDİM

ABONE OL


ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YAZLIK KIYAFET ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Özel Güvenlik Görevlileri Yazlık Kıyafet Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/456740
1-İdarenin
a) Adı:İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi:BALKAN YERLEŞKESİ 22030 BALKAN YERLEŞKESİ EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası:2842234210-1315 – 2842235507
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Özel Güvenlik Görevlileri Yazlık Kıyafet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:4 KISIM ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YAZLIK KIYAFET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜVENLİK AMİRLİĞİ
ç) Süresi/teslim tarihi:İhale edilen kıyafetler sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 takvim günü içinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:15.04.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):T.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif edilen ürünlerin teknik şartname ve ihale dokümanında yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla; İhale tarih ve saatinden sonra teklif değerlendirme aşamasında ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. firmalardan teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla her bir ürün için birer adet/çift/takım numune idareye elden ya da kargo ile belirtilen tarih ve saat içinde ulaştırılacaktır. Numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  Sunulan numunelerin (orjinal ambalajında, piyasaya arz edilmiş haliyle) üzeri etiketlenecek, etikette firmanın kaşe bilgileri olacak ve hangi kaleme ait olduğu belirtilecektir. Teklif edilen ürünlerin ihalenin değerlendirilmesi aşamasında veya ihale uhdesinde kalan isteklinin ürünleri teslim etmesi sonrası muayene ve kabul aşamasında gerek duyulması halinde ; laboratuvar tahlil,test,analiz ve bunlara ait tetkik işlemleri Üniversitemiz ilgili birimleri başta olmak üzere kamu kurum kuruluşları veya özel sektöre yaptırılabilir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2012645)

    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP

    SON DAKİKA HABERLERİ