DOLAR 33,0413 0.65%
EURO 36,0249 0.4%
ALTIN 2.559,200,41
BIST 11.064,850,37%
BITCOIN %
Edirne
36°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

213 okunma

TUİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü Elektrik Alımı

ABONE OL
16 Kasım 2023 11:33
0

BEĞENDİM

ABONE OL

ELEKTRİK ENERJİSİ
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik Enerjisi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1277808
1-İdarenin
a)
Adı :TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
b) Adresi : İstasyon Mahallesi Sedir Yaprağı Sokak No:3 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
c)
Telefon ve faks numarası : 2842253147 – 2842120351
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımının
a)
Adı : Elektrik Enerjisi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 200.000 kWh elektrik satın alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)
Yapılacağı/teslim edileceği yer : Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yüklenici firma PMUM a kayıt işlemlerini yaptıracak ve Teknik Şartnamenin Ek-1 tablosunda adresleri, abone tesisat numaraları verilen Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü Enerji alımı işi 01.01.2024 tarihinde saat 00:00’de başlayacak; 31.12.2026 tarihinde saat 24:00 de sona erecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.12.2023 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri :TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(e-tekliflerin açılacağı adres) (İstasyon Mah. Sedir Yaprağı Sk. No: 3 2. kat Toplantı Salonu Merkez EDİRNE)

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
  EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)’nun yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenmiş, İhale Tarihi İtibari ile Geçerli Durumda Olan Serbest Tüketicilere Elektrik Enerjisi Satmaya Yetkili Olduğuna Dair Lisansının asıl veya noter onaylı suretini vereceklerdir.
  4.1.2.
  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel Kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 3. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 4. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 5. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 6. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 7. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 12. Diğer hususlar:
  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1932810)

  En az 10 karakter gerekli


  HIZLI YORUM YAP

  SON DAKİKA HABERLERİ