DOLAR 32,5038 0.08%
EURO 34,7826 -0.12%
ALTIN 2.496,260,50
BIST 9.693,461,77%
BITCOIN 2080283-0,92%
Edirne
11°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

13:08

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

129 okunma

EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

ABONE OL
22 Mart 2024 12:13
0

BEĞENDİM

ABONE OL

2 KALEM YÜKSEK AKIŞ DEVRESİ VE YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ ALIMI İHALESİ

DEVLET HASTANESİ -EDİRNE SULTAN 1.MURAT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 KALEM YÜKSEK AKIŞ DEVRESİ VE YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ ALIMI İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/372379
1-İdarenin
a) Adı:DEVLET HASTANESİ -EDİRNE SULTAN 1.MURAT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:3 İç Kapı No:1 Merkez / Edirne 22100 Merkez/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası:0284 214 5510 – 0284 212 3241
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:2 KALEM YÜKSEK AKIŞ DEVRESİ VE YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ ALIMI İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:2 Kalem Yüksek Akış Devresi ve Yüksek Akış Kanülü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi:İhale konusu malzemeler hastanemizin ihtiyaçları doğrultusunda yüklenicinin kendisine ve/ veya tebligat için göstereceği adrese tebliğinden itibaren 10 (On ) takvim günü içerisinde peyderpey teslim edilecektir. Son kullanım tarihi yaklaşan ürünler firma tarafından uzun miadlılar ile değiştirilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:01.04.2024 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- İstekliler tarafından teklif edilen ve Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan ürünler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)/ Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’nde  kayıtlı olmalı ve ürünlerin barkod numaraları beyan edilmelidir.
2- Teklif edilen ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)/ Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.
3- İstekliler tarafından teklif edilen ve Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için isteklilerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)/ Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’nde firma kaydının bulunması gerekmektedir.
4- İsteklilerin imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ürünün üretici/tedarikçi firmasının bayii olduğuna ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)/ Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’nde kaydının olması zorunlu olup tekliflerin değerlendirme aşamasında teklif ekinde sunulan barkod numaralarından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)/ Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’nde kayıtlı olduğuna ilişkin https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ internet adresinden sorgulamalar yapılacak, ürün için bayiliği bulunmayan isteklilerin tekliflerinin ilgili kısımları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5- Teklif edilen ürünler için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)/ Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden yapılacak sorgulamada ürün durumu “Kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” şeklinde olmalıdır.
6- Tıbbi cihaz kapsamındaki ürünler veya cihazlar için teklif veren istekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında Satış Merkezi Yetki Belgesi beyan edilecektir.

7- Tüm kalemlerde SUT kodu bulunan malzemelerin SUT kodları ile teklif edilen UBB kodlarının eşleştirmesinin yapılmış olması gerekmektedir. Barkod-Sut kodu eşleştirmesine ilişkin kontroller https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/pages/ubbBarkodSorgu.jsf web sitesi üzerinden yapılacaktır. Barkod-SUT kodu eşleştirmelerinin olmadığının tespit edilmesi durumunda ilgili kısım değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8- Kullanıma sunulacak cihazların kalibrasyon belgeleri beyan edilmelidir.

9- Teknik şartnamede de belirtildiği üzere sarf karşılığı verilecek olan setlerin aktif kullanımını sağlayan 12 (oniki) adet cihazın ÜTS kayıtlarını gösterir dokümanlar beyan edilmelidir.

10- Kullanıma sunulacak cihazlar ÜTS’ de aktif durumda olmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ilgili internet adresinden kontrolleri yapılacak olup, kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2007878)

    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP

    SON DAKİKA HABERLERİ