DOLAR 32,8438 0.21%
EURO 35,2292 0.37%
ALTIN 2.445,76-0,48
BIST 10.471,320,76%
BITCOIN 2169437-0,39%
Edirne
32°

AZ BULUTLU

20:45

AKŞAM'A KALAN SÜRE

240 okunma

EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

ABONE OL
22 Mayıs 2024 13:04
2

BEĞENDİM

ABONE OL

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -EDİRNE SULTAN 1.MURAT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI9 KISIM PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/653053
1-İdarenin
a) Adı:DEVLET HASTANESİ -EDİRNE SULTAN 1.MURAT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:3 İç Kapı No:1 Merkez / Edirne 22100 Merkez/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası:02842145510 – 02842123241
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:9 KISIM PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:9 KISIM 31 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Teknik İşletme Birimi
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:14.06.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Satınalma Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Hizmet Yeterlilik Belgesi
Uzmanlık Ve Yetki Belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. 1. Kısım için;Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Basınçlı Hava ve Vakum Sistemi Bakım ve Onarım hizmeti alımı ihaleleri, 2. Kısım için;Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Jeneratör ve Periyodik Bakım Onarım  Hizmeti alımı ihaleleri, 3. Kısım için;Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Yangın ve Gaz Algılama / Alarm Sistemi Bakım Hizmeti alımı ihaleleri, 4. Kısım için; Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü UPS  Periyodik Bakım Onarım Hizmeti alımı ihaleleri, 5. Kısım için;Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü VRF ve Klima Santralleri Periyodik Bakım Ve Onarım Hizmeti alımı ihaleleri, 6. Kısım için;Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Oksijen Azot – Proksit Santralleri Periyodik Bakımı Hizmeti Alımı ihaleleri, 7. Kısım için; Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Hava Soğutmalı Chiller Klima Santrali Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti alımı ihaleleri, 8. Kısım için; Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Klima Santralleri ve Mekanik Otomasyon Periyodik Bakım Onarım Hizmeti alımı ihaleleri, 9. Kısım için; Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Asansör Periyodik Bakım Onarım Hizmeti alımı ihaleleri.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2036565)

    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP

    SON DAKİKA HABERLERİ