DOLAR 32,2012 0.06%
EURO 35,0346 0.1%
ALTIN 2.501,70-0,33
BIST 11.056,982,96%
BITCOIN 22883905,88%
Edirne
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Mehmet ŞELECİ

Mehmet ŞELECİ

21 Mayıs 2024 Salı

  YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

  YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Personeli için Yiyecek (Malzemeli Yemek) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN:2023/1348230
  1-İdarenin
  a) Adı:EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi:İstasyon Mahallesi İnci Sokak No.23 22030 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
  c) Telefon ve faks numarası:2842139240 –
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu hizmet alımın

  a) Adı:Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Personeli için Yiyecek (Malzemeli Yemek)
  b) Niteliği, türü ve miktarı:1-Özel Harekat Şube Müdürlüğü Personeli için: 18.000 adet hazır yemek, 1.000 adet kumanya, 1.000 adet kahvaltı ve 1.000 adet kumanya. 2-Edirne Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Personeli için: 12.000 adet hazır yemek, 3.000 adet kumanya, 2.500 adet kahvaltı 3-Keşan Çevik Kuvvet Gurup Amirliği için 1.200 adet hazır yemek, 600 adet kumanya, 300 adet kahvaltı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Alıma konu yiyecek (hazır yemek, kumanya ve kahvaltı), her üç teknik şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda, Özel Harekat Personeli için; yüklenicinin kendisine ait İşletme Kayıt Belgesine (Gıda Üretim İzni belgesine) sahip iş yerinde hazırlayacağı Tablo-1 ve Tablo-4’te bulunan hazır yemek Özel Harekat Şube Müdürlüğünün bulunduğu İstasyon Mahallesi Talatpaşa Caddesi No: 1 Merkez/EDİRNE adresine, Çevik Kuvvet Personeli için yüklenicinin kendisine ait İşletme Kayıt Belgesine (Gıda Üretim İzni belgesine) sahip iş yerinde hazırlayacağı Tablo-1’de bulunan hazır yemek Babademirtaş Mahallesi Karanfiloğlu Sokak No.5 Merkez / Edirne adresinde, Keşan Çevik Kuvvet Personeli için yüklenicinin kendisine ait İşletme Kayıt Belgesine (Gıda Üretim İzni belgesine) sahip iş yerinde hazırlayacağı Tablo-1’de bulunan hazır yemek Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü binası Keşan / Edirne adresinde verilecektir. Tablo-2 ve Tablo-3’te bulunan kumanya ve kahvaltılar ise miting, toplantı ve benzeri olaylar nedeniyle Edirne İl sınırları içerisinde Kontrol Teşkilatının belirleyeceği görev yerlerine teslim edecektir.
  ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
  d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:20.12.2023 – 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İstasyon Mahallesi İnci Sokak No. 23 sayılı adreste bulunan Emniyet Müdürlüğü hizmet binası A blok 4.kat ihale salonu


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

  İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin ilgili mevzuat gereğince alınmış olan İşletme Kayıt Belgesi (Gıda Üretim İzin Belgesi)


  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1. Yemek Hazırlama Hizmetleri, Yemek Dağıtım Hizmetleri, Yemek Pişirme Hizmetleri, Yemek Servis Hizmetleri, ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79
  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1941398)