DOLAR 32,2053 -0.22%
EURO 35,1156 -0.22%
ALTIN 2.498,171,32
BIST 10.643,583,14%
BITCOIN 21537651,81%
Edirne
17°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Mehmet ŞELECİ

Mehmet ŞELECİ

18 Mayıs 2024 Cumartesi

  GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

  GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  EDİRNE CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


  3 kısım gıda malzemeleri alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN:2023/1423230
  1-İdarenin
  a) Adı:EDİRNE CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
  b) Adresi:EDİRNE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU TİCARET BORSASIS YANI 1 22020 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
  c) Telefon ve faks numarası:2842268404 – 2842268470
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı:3 kısım gıda malzemeleri alımı
  b) Niteliği, türü ve miktarı:süt ve süt ürünleri ,beyaz et ürünleri, kahvaltılık piknik grupları ile kuru gıdadan oluşan 3 kısım 35 kalem mal alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Edirne açık ceza infaz kurumu mutfağı
  ç) Süresi/teslim tarihi:İdarenin talep ettiği zamanlarda 3 kısım olan kuru gıda kısmı kurum depolarında yer olması durumunda tek seferde alınacaktır. diğer iki kısım (yoğurt ve tavuk eti ürünleri) 30.06.2024 tarihine kadar peyderpey teslimat yapılacaktır. İdarenin istediği malzemeler malzeme istek talebinin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde teslim edilecektir.
  d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 gün içinde işe başlanacaktır.


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:04.01.2024 – 11:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU TOPLANTI SALONU


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1948596)