DOLAR 32,2262 0.15%
EURO 34,9915 -0.04%
ALTIN 2.502,880,01
BIST 10.895,251,45%
BITCOIN 2253248-1,88%
Edirne
19°

AÇIK

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Mehmet ŞELECİ

Mehmet ŞELECİ

22 Mayıs 2024 Çarşamba

  EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  İLAN

  EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  Belediyemize ait Karaağaç Mahallesinde bulunan onaylı imar planında semt spor alanında kalmakta olan koordinatları belirtilen 4365,91 m² yüzölçümlü alan ve çeşitli spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan sosyal tesis binası 10 (on) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulüyle ihale edilecektir.

  Taşınmazın tahmin edilen aylık kira bedeli 9.230,00-TL (KDV hariç), Geçici Teminat 33.228,00-TL’dir.

  İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler:

  a- Gerçek kişi ise: T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi,

  b- Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi ve/veya esnaf odası “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi,

  c- Tüzel kişi ise noter tasdikli ihalenin yapıldığı yıl tarihli imza sirküleri, dernek olması halinde dernek karar defterinin onaylı sureti

  ç- Vekâleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri,

  d- Bu şartnamede yazılı miktarda geçici teminat,

  e- İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair “yer görme” belgesi,

  f- Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi,

  g- İhaleye katılacak tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kollektif, Komandit…) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname.

  ğ- Edirne Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları ilişiksiz (borcu yoktur) belgesi

  h- Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz (2.000,00-TL)

  ı- İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2’nci maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

  İhale şartnamesi her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya 2.000,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için şartname bedelinin yatırılmış olması zorunludur. 

  2886 sayılı D.İ.K. nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  İhale 29.02.2024 Perşembe günü saat: 10.30’da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.      

  İlan olunur.

  Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1984691)