DOLAR 32,4203 0.01%
EURO 34,5302 0.01%
ALTIN 2.486,860,17
BIST 9.679,80-1,37%
BITCOIN 2052104-3,36%
Edirne
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

04:46

İMSAK'A KALAN SÜRE

Mehmet ŞELECİ

Mehmet ŞELECİ

15 Nisan 2024 Pazartesi

  EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SAHA ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN ÇEŞİTLİ MARKA MODELDEKİ MAKİNELERİN BAKIM VE ONARIMLARI İÇİN GEREKLİ OLAN YEDEK PARÇALARIN ALINMASI İŞİ

  EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ

  Park Bahçeler Müdürlüğü Saha çalışmalarında kullanılan çeşitli marka modeldeki makinelerin bakım ve onarımları için gerekli olan yedek parçaların alınması işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN:2024/86443
  1-İdarenin
  a) Adı:EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ
  b) Adresi:Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 – MERKEZ / EDİRNE 22020 Babademirtaş Mah. EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
  c) Telefon ve faks numarası:2842129926 – 2842129925
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı:Park Bahçeler Müdürlüğü Saha çalışmalarında kullanılan çeşitli marka modeldeki makinelerin bakım ve onarımları için gerekli olan yedek parçaların alınması işi
  b) Niteliği, türü ve miktarı:82 kalem Park ve Bahçeler Müdürlüğü Müdürlüğümüzün saha çalışmalarında kullanılan çeşitli marka modeldeki makinelerin bakım ve onarımları için ihtiyaç listesinde belirtilen gerekli yedek parçaların alınması işi
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  ç) Süresi/teslim tarihi:İstenilen malzemeler sözleşme imzalandıktan sonra 30(otuz) gün içerisinde teslim edilecektir.
  d) İşe başlama tarihi:Sözleşme İmzalandıktan sonra


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:20.02.2024 – 11:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapt Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Binası No:1 22020 – MERKEZ / EDIRNE


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1973470)