DOLAR 32,6939 -0.33%
EURO 35,0753 -0.54%
ALTIN 2.432,19-0,52
BIST 10.471,320,76%
BITCOIN 2150991-0,97%
Edirne
31°

AÇIK

13:10

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Mehmet ŞELECİ

Mehmet ŞELECİ

15 Haziran 2024 Cumartesi

  EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  PARK ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ ,BASKETBOL POTASI VE DÖKÜM BANK AYAĞI SATIN ALINACAKTIR

  EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ

  Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şehrin Muhtelif Yerlerinde Bulunan Ekonomik Ömrünü Yitirmiş Park,Yürüyüş Yolu ve Basketbol Sahalarının Yenilenmesi için Malzeme Alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN:2023/1338409
  1-İdarenin
  a) Adı:EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ
  b) Adresi:Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 – MERKEZ / EDİRNE 22020 Babademirtaş Mah. EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
  c) Telefon ve faks numarası:2842129926 – 2842129925
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı:Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şehrin Muhtelif Yerlerinde Bulunan Ekonomik Ömrünü Yitirmiş Park,Yürüyüş Yolu ve Basketbol Sahalarının Yenilenmesi için Malzeme Alımı işi
  b) Niteliği, türü ve miktarı:Toplam 3 Kalem 1000 metrekare Park, Yürüyüş Yolu zemin kaplama malzemesi ,10 adet Basketbol potası ve park ve bahçeler için 100 takım döküm bank ayağı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Edirne Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici tüm ürünleri 30(Otuz) gün içinde kuruma teslim edecektir.
  d) İşe başlama tarihi:Sözleşme İmzalandıktan Sonra


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:14.12.2023 – 11:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 – MERKEZ / EDİRNE 22020 Babademirtaş Mah. – EDİRNE MERKEZ / EDİRNE


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
  Teslim Edilecek Ürünlerin Detaylı Görseli,Özelliklerinin Bulunduğu  Katalog,Broşür veya fotoğraf vb.Dökümanlar Sunulacaktır.


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1939157)